Praca domowa numer 7 do odrobienia  na 5 listopada 2020 r. 
Historia:
ćw.2/81
Język polski:
Odpowiedz na pytania e,f str.50.
Naucz się opowiadać czytankę Wszystkich Świętych. Zaduszki.
_______________________________
Praca domowa numer 6 do odrobienia na 29 października 2020 r.
Język polski
Proszę ułożyć opowiadanie z użyciem wyrazów, które były rozwiązaniem zadań konkursowych.
Historia
Ćw. 6 str. 72 i ćw. 8 str.73
________________________________
Praca domowa numer 5 do odrobienia na 22 października 2020 roku.
Język polski
Celebrujemy Polonijny Dzień Dwujęzyczności 🙂
Historia
ćw. 2 str. 58 i ćw. 8 str. 61
_________________________________
Praca domowa numer 4, do odrobienia 15 października 2020 roku.
Język polski
Proszę dokończyć ćwiczenia, których nie zrobiliśmy w klasie, strony 13, 14, 15
Historia:

ćw. 8 str. 50 i ćw. 10 str. 51

_________________________________
Praca domowa numer 3 do odrobienia na 8 października 2020 roku
Język polski
Napisz, co robisz, aby uwierzyć w siebie?
Historia
ćw. 3 str. 37, ćw. 6 str. 38
_________________________________