Praca domowa numer 22 do odrobienia na 6 marca 2021 roku.
Proszę przygotować się do dyktanda ortograficznego na temat geografii Polski.
Powtarzamy wiadomości o położeniu Polski, sąsiadach Polski, kierunkach na mapie, symbolach narodowych.
__________________________
Praca domowa numer 21 do odrobienia na 27 lutego 2021 roku.
Język polski
Czy podobał ci się film „Tajemniczy ogród'? Przygotuj krótką wypowiedź na temat obejrzanego filmu.
Geografia
Zadanie domowe str. 31 punkty 1,2,3.
__________________________
Praca domowa numer 20 do odrobienia na 20 lutego 2021 roku.
Język polski
Napisz, którego z bohaterów opowiadania można nazwać prawdziwym przyjacielem?
Geografia
Uzupełniamy prace domowe do rodziału o przeszłości geologicznej Polski włącznie.
_________________________
Praca domowa numer 19 do odrobienia na 13 lutego 2021 roku.
Język polski
Proszę napisać 10 zdań z wyrazami z „ż” i „rz”, które zapisaliśmy podczas dzisiejszej lekcji.
Geografia 
Zadanie domowe str. 17
___________________________
Praca domowa numer 18 do odrobienia na 6 lutego 2021 roku.
Język polski
Napisz, jakimi cechami powinien charakteryzować się opiekun osoby niepełnosprawnej.
Geografia 
Zadanie domowe numer 1 strona 18
___________________________
Praca domowa numer 17 do odrobienia 30 stycznia 2021 roku.
Język polski
Opisz swoją babcię lub dziadka.
Geografia
Zadanie domowe str. 13
_____________________________