Get to know the world – cultural workshops

Podczas warsztatów dzieci i młodzież będą poznawać w sposób twórzy i interaktywny tradycje oraz kultury innych krajów i narodowości.

Zajęcia w soboty w godz. 12:30 – 13:30.

Zapraszamy!

*Copyright 2022. Prawa autorskie zastrzeżone. Powyższe informacje chronione są prawem autorskim i nie podlegają żadnej formie rozpowszechniania.