Preparation for STAMP 4S exam and certification exam

egzamin
Nasza szkoła oferuje przygotowanie młodzieży licealnej do amerykańskiego egzaminu STAMP 4S oraz europejskiego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego.

*Copyright 2022. Prawa autorskie zastrzeżone. Powyższe informacje chronione są prawem autorskim i nie podlegają żadnej formie rozpowszechniania.