Telefon: 708-969-0117

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Konsulacie Generalnym RP w Chicago