Przyjmujemy z wdzięcznością donacje na cele szkolne.

Donacje można przesyłać przez link poniżej/kartą kredytową lub bezpośrednio na adres:

Gen. K. Pulaski Polish School
P.O. Box 564336
Chicago, IL 60656

Każdą donację złożoną na cele szkolne można odliczać od podatku.

General K. Pulaski Polish School a/k/a Parents Association Gen. K. Pulaski School
is a non-profit organization duly registered in the State of Illinois and designated 501(c)(3) by
the IRS. All donations are tax-deductible to the extent allowable by law.