Zapisy do szkoły

Zapisy na rok szkolny 2023-2024

Rejestracji można dokonać w budynku szkolnym, przez pocztę lub online. 

ZAPISY w budynku szkolnym (Union Ridge School) :

  • Czwartek, 10 sierpnia 2023       6:00pm -8:00pm
  • Piątek, 25 sierpnia 2023            6:00pm -8:00pm
  • Sobota, 26 sierpnia 2023          9:00am-12:00pm

Zapisując dzieci drogą pocztową należy wydrukować i wypełnić formy:


Wypełnione dokumenty wraz z opłata należy wysyłać na adres:

Parents Association General K. Pulaski School
P.O. BOX 564336
Chicago, IL 60656

Czeki prosimy wystawiać na: Parents Association Gen. K. Pulaski

Przypominamy, że miejsce dla dziecka na liście uczniów zostanie oficjalnie zarezerwowane po otrzymaniu przez szkołę zaliczki/spłaty.

Rejestarcja on-line

OPŁATY ZA ROK SZKOLNY 2023/2024:
GODZINY ZAJĘĆ:

SOBOTY:           
PRZEDSZKOLE, KLASA „0”                                   9:00 – 11:30

ZAJĘCIA KL. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII                    9:00 – 11:30

KLASY DWUJĘZYCZNE                                          9:00 – 11:30

RELIGIA                                                                 11:30 – 12:30

SŁONECZKA                                                          11:30 – 12:30

ZAJĘCIA DODATKOWE                                         12:30 – 13:30

PIĄTKI:               
ZAJĘCIA LICEUM                                                   17:30 – 21:00

ZAJĘCIA KL. IV, V, VI, VII, VIII                                17:30 – 20:00

RELIGIA                                                                  20:00 – 21:00

Przy rejestracji na rok szkolny 2023/2024 wymagana jest opłata w wysokości 50% czesnego. W przypadku rezygnacji dziecka ze szkoły z kwoty tej będzie potrącone $100 kosztów manipulacyjnych. 

Szkoła nie zwróci pieniędzy ani nie przyjmie zwrotu zakupionych podręczników.

W przypadku rejestracji on-line do opłaty rejestracyjnej doliczona zostaje opłata Stripe w wysokości: 3% od wpłaconej sumy.

Depozyt za dyżur w wysokości $60 zostanie zwrócony z chwilą wykonania dyżuru. Każda rodzina jest zobowiązana do wykonania jednego dyżuru w trakcie roku szkolnego podczas zajęć lekcyjnych.

W wypadku wystawienia czeku bez pokrycia pobierana będzie opłata w wysokości $30.

Szkoła zastrzega sobie prawo zamknięcia tych klas, w których nie będzie wystarczającej ilości uczniów.

Zapraszamy na zajęcia dodatkowe: Religię, Słoneczka, Zumbę, Kółko szachowe,  Warsztaty dziennikarskie, Kreatywne warsztaty plastyczne, Klub młodego odkrywcy, Warsztaty historyczne, Warsztaty aktorsko-filmowe. 

Oferujemy też klasy dwujęzyczne (bilingual classes) oraz przygotowanie młodzieży licealnej do amerykańskiego egzaminu STAMP 4S oraz europejskiego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego.

W przypadku konieczności wypisu dziecka ze szkoły, prosimy o poinformowanie o tym fakcie na pismie.  Forma wypisu dostępna jest w szkolnym sekretariacie. 

Ostateczny termin uregulowania wszystkich opłat za rok szkolny 2023/24 upływa 18 listopada 2023 roku.

Czeki wystawiamy na: Parents Association General K. Pulaski School.

Mogą państwo kontaktować się z nami poprzez internet: info@szkolapulaskiego.org lub telefonicznie: 708-969-0117

 

Szkoła posiada akredytację Illinois Board of Education.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!