„Słoneczka”

sloneczka

Istniejący od 1982 zespół artystyczny „Słoneczka” skupia uczniów klas przedszkolnych i klas nauczania początkowego.

Zespół śpiewem i tańcem uświetnia imprezy szkolne: jasełka, bale dziecięce, dzień zakończenia roku szkolnego.

Zajęcia w soboty w godz. 11:30 – 12:30.                                                            Instruktor: Bogumiła Nędzka-Ściażko

Zapraszamy!

*Copyright 2022. Prawa autorskie zastrzeżone. Powyższe informacje chronione są prawem autorskim i nie podlegają żadnej formie rozpowszechniania.