Religia

*Copyright 2022. Prawa autorskie zastrzeżone. Powyższe informacje chronione są prawem autorskim i nie podlegają żadnej formie rozpowszechniania.

Lekcje religii w języku polskim i angielskim z przygotowaniem do sakramentów św.: Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania. 

Do Pierwszej Komunii Świętej dzieci przystępują w klasie trzeciej.  Przyjęcie Sakramentu Bierzmowania jest w klasie ósmej.   Obowiązuje dwuletni program przygotowujący do sakramentów świętych.      

Opiekunami programu religijnego w naszej szkole są księża z Parafii św. Moniki i św. Rozalii. Sakramenty święte uczniowie naszej szkoły będą przyjmować w kościele św. Rozalii. 

Sakrament Bierzmowania uczniowie klas ósmych przyjmą w dniu 27 kwietnia 2024 r.  Pierwsza Komunia Święta w roku szkolnym 2023/2024 zaplanowana jest na sobotę, 11 maja 2024 o godz. 10:00 rano.

Oferujemy naukę katechezy dla wszystkich chętnych, również spoza szkoły im. gen. K. Pułaskiego.

Zapraszamy!