Religia

*Copyright 2022. Prawa autorskie zastrzeżone. Powyższe informacje chronione są prawem autorskim i nie podlegają żadnej formie rozpowszechniania.

Lekcje religii w języku polskim i angielskim z przygotowaniem do sakramentów św.: Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania. 

Do Pierwszej Komunii Świętej dzieci przystępują w klasie trzeciej.  Przyjęcie Sakramentu Bierzmowania jest w klasie ósmej.   Obowiązuje dwuletni program przygotowujący do sakramentów św. 

Oferujemy naukę katechezy dla wszystkich chętnych, również spoza szkoły im. gen. K. Pułaskiego.

Zapraszamy!