Kalendarz Zajęć

** Informacje dotyczące Komunii Świętej i Bierzmowania, będą ogłaszane na bieżąco

** Administracja szkoły zastrzega sobie prawo do zmian w kalendarzu w ciągu roku szkolnego

Dziękujemy Państwu za współpracę i zrozumienie.