Telefon: 708-969-0117

Słodka inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w Polskiej Szkole im. gen. K. Pułaskiego.