Telefon: 708-969-0117

Wycieczka do Muzeum Polskiego i Kościoła Św. Jana Kantego w Chicago.