Bankiet katechetyczny

Dnia 6 maja 2015 roku na 20 archidiecezjalnym bankiecie katechetycznym przyznano nagrody i wyróżnienia za wzorową służbę katechetyczną i oddanie w służbie Kościoła.

W tym roku zostały uhonorowane Siostra Anna Kalinowska i Jolanta Kłopotowski katechizujące w naszej szkole.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku zaszczytny tytuł katechetki roku otrzymała Grażyna Koltys, również nauczycielka i katechetka od lat pracująca w naszej szkole.