Bierzmowanie 2016

„Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”
Jezus przez całe życie uczynkami urzeczywistniał jedność z Duchem Świętym.
Przez wieki Kościół – poprzez wkładanie rąk i namaszczenie krzyżmem – przekazuje dar Ducha Świętego ochrzczonym.

Uroczystość bierzmowania uczniów klasy 8 z polskiej szkoły im. gen Kazimierza Pułaskiego w Harwood Heights odbyła się 2 maja 2016 r.
W kościele św. Rozalii zgromadzili się uczniowie, świadkowie, rodzice i katecheci.
Szafarzem bierzmowania był ksiądz biskup Łukasz Buzun – przeor paulinów z Jasnej Góry, w Polsce.
Do sakramentu przystąpili: Piotr Biel, Matthew Dalecki, Adrian Grabowski, Oskar Kolko, Jakub Nogalski, Katarzyna Puc, Sebastian Radziszewski, Naomi Szalast, Andrzej Urbanek, Nicole Woloszyn, Mikołaj Wolsza, Alexander Dykas.
Bierzmowani przyjęli następujące imiona: Mikołaj, Jan, Jerzy, Cecylia, Franciszek, Filomena, Piotr, Agnieszka i Conrad.
Mszę świętą koncelebrowali: ojciec Tadeusz Olzacki – proboszcz parafii św. Rozalii i ojciec Bogdan Olzacki – dyrektor programu religijnego.
Młodzież do przyjęcia sakramentu przygotowała siostra Anna Kalinowska.
Po bierzmowaniu wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek do sali Conrad Hall, w budynku szkoły.

Tekst: Jola Plesiewicz
Zdjęcia: Dariusz Piłka