Bierzmowanie 2021

W dniu 10 kwietnia 2021 roku 26 uczniów Polskiej Szkoły im. gen. K. Pułaskiego przyjęło Sakrament Bierzmowania. Gorąco dziękujemy O. Marcinowi Mikulskiemu, proboszczowi parafii św. Rozalii za gościnność i posługę udzielenia Sakramentu Bierzmowania uczniom naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy O. Tomaszowi Wilkowi i siostrze Annie Kalinowskiej za przygotowanie młodych ludzi do przyjęcia daru Ducha Świętego. Gratulujemy Młodzieży i ich Rodzicom.
Życzymy Wam, aby Duch Święty napełniał Was mądrością, umacniał w wierze oraz żeby każdy dzień Waszego życia był świadectwem uzyskanej dojrzałości chrześcijańskiej.

Zdjęcia: Chris & Mark Dobrzyccy