BIERZMOWANIE 2024

W dniu 27 kwietnia 2024 r. gościnnych murach kościoła Świętej Rozalii jego Ekscelencja, Ks. Biskup Andrzej Wypych udzielił Sakramentu Bierzmowania grupie 21 uczniów Polskiej Szkoły im. gen. K. Pułaskiego. 

Gorąco dziękujemy księdzu Grzegorzowi Lorens, Proboszczowi Parafii św. Moniki i św. Rozalii  oraz ksiedzu Lukaszowi Pyka za opiekę duchową i gościnność.

Pani Joli Kłopotowskiej serdecznie dziękujemy za przygotowanie młodych ludzi do przyjęcia daru Ducha Świętego.   Gratulujemy Młodzieży i ich Rodzicom. 

Niech Duch Święty napełni Was mądrością, umocni w wierze a każdy dzień Waszego życia niech będzie  świadectwem uzyskanej w dniu bierzmowania dojrzałości chrześcijańskiej.

Zdjęcia: INSPIR3D Photography