Chlubą i wyróżnieniem jest być nauczycielem. Medale Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli naszej szkoly

Podczas tegorocznych obchodów Święta Niepodległości RP w Konsulacie RP w Chicago, Medalami KEN, przyznanymi przez Ministra Edukacji Narodowej, zostali odznaczeni nauczyciele ze Szkoły im. gen. Kazimierza Pułaskiego:
Barbara Cieślak, Grażyna Kołtyś, Bożena Król, Jolanta Plesiewicz oraz Józef Lisak, członek zarządu szkoły, Agata Michalkiewicz, dyrektor szkoły i Agata Woźny, prezes szkoły.

Medal KEN, to polskie odznaczenie nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej, oświatowo-kulturalnej oraz rozwoju edukacji polskiej poza granicami kraju.

Serdeczne gratulacje dla wszystkich wyróżnionych tego wieczoru.