‘’Czerwone maki na Monte Cassino…‘’ – Spotkanie z Panią Zofią Biernadską