Dofinansowanie od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Zarząd Polskiej Szkoły im. gen. K. Pułaskiego informuje, iż w roku 2019 nasza szkoła otrzymała od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą dofinansowanie do kosztów wynajmu lokalu w wysokości $2,450.50.
Serdecznie dziękujemy.