Dyktando 2021

Redaktorowi, Panu Andrzejowi Moniuszko dziękujemy za ciepłe słowa. Zwycięzcom konkursu ponownie gratulujemy. Sponsorowi – PSFCU gorąco dziękujemy za ufundowanie nagród.