Dzien Nauczyciela

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim Nauczycielom, Katechetom, Instruktorom i Pracownikom szkoły składamy wyrazy uznania i serdeczne podziekowania za pracę edukacyjną i wychowawczą.
Niech każdy dzień Państwa pracy będzie urzeczywistnieniem wspaniałych pomysłów, niech zawsze towarzyszy Wam cierpliwość i wytrwałość w podejmowaniu codziennych wyzwań.
Przyjmijcie najserdeczniejsze, najlepsze, najcieplejsze życzenia zdrowia, samych radosnych dni oraz wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Zarząd Polskiej Szkoły im. gen. K. Pułaskiego