DZIEŃ NAUCZYCIELA

Za serce, za trud i poświęcenie … Dziękujemy!!!

Dzień Nauczyciela jest bardzo ważnym dniem obchodzonym uroczyście i serdecznie w naszej szkole. Uroczystości podkreślające jak ważne jest to dla szkolnej społeczności święto rozpoczęły się już w piątek 14 października wspólnym ogniskiem uczniów i nauczycieli. W sobotę, 15 października 2022 cała szkoła wzięła udział w uroczystej akademii, podczas której Dyrekcja i Zarząd Polskiej Szkoły im. gen. K. Pułaskiego podziękowały gronu pedagogicznemu oraz pracownikom szkoły za pełną zaangażowania pracę i wytrwałość w pełnieniu misji nauczycielskiej. W części artystycznej uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności taneczne, recytatorskie oraz gry na instrumentach, dziękując w ten sposób nauczycielom za trud włożony w ich edukację. Scenariusz akademii został przygotowany przez nauczycieli: panią Bogumiłę Nędzką-Ściażko, Ewę Liwosz i Kingę Depa. Dopełnieniem życzeń były symboliczne róże, prezenty i słodkości. Na zakończenie uroczystości Grono Pedagogiczne zaproszono na lunch, przygotowany przez Zarząd Szkoły.

Zdjęcia: Agnieszka i Chris Dobrzyccy