EGZAMIN ÓSMOKLASISTÓW – KLASA 8A

Drezentacje uczniów klasy ósmej sobotniej. Gratulujemy ciekawych wypowiedzi. Jesteśmy z Was dumni!!!👏👏🥰