Graduacja w Polskiej Szkole im. Kazimierza Pułaskiego

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

 Rok szkolny 2020/2021 dobiegł końca i w świętującej w tym roku 70-lecie istnienia Polskiej Szkole im. Gen. Kazimierza Pułaskiego odbyła się graduacja klas 8.

W uroczystości udział wzięli min. Frank Spula, Prezes Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej w USA, Piotr Semeniuk, Wicekonsul RP, rodzice, przedstawiciele mediów polonijnych. Dyrektor szkoły Agata Michalkiewicz, a także nauczycielki z długoletnim stażem pracy, Grażyna Kołtyś oraz Barbara Cieślak zostały uhonorowane podczas uroczystości.

Podziękowania i wyróżnienia powędrowały także do uczniów i rodziców zaangażowanych w działalność szkoły. Polsko-Amerykańska Federalna Unia Kredytowa ufundowała nagrody finansowe w wysokości $100 dla najlepszych uczniów za osiągnięcia akademickie, natomiast rodzice wspierający i propagujący działania szkoły z rąk Dyrekcji i Prezes szkoły Agaty Woźny otrzymali dyplomy i kwiaty.

Poniżej zamieszczamy link do relacji i galerii zdjęć:

#PAI http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=14884/

Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna

Na podstawie: Tygodnik Program