I Komunia Święta w Polskiej Szkole im. Generała K. Pułaskiego

W sobotę 14 maja 2022 roku, w gościnnych murach Parafii św. Rozalii, 29 uczniów klas trzecich naszej szkoły przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej. Była to bardzo wzruszająca, piękna i radosna uroczystość. Wszystkim naszym pierwszokomunijnym dzieciom oraz ich Rodzicom serdecznie gratulujemy! Katechetkom: paniom Joli Kłopotowskiej i Ewie Grodzki dziękujemy za całoroczne przygotowanie katechetyczne dzieci. Specjalne podziękowania kierujemy do proboszcza parafii Świętej Rozalii, Ojca Marcina Mikulskiego i Ojca Dominika Libiszewskiego za opiekę duchową, życzliwość i wszelką pomoc. Wszystkim za wszelkie dobro: BÓG ZAPŁAĆ!

Zdjęcia: GdowskiPhoto