Koc dla Potrzebujących

Akcja: ” Koc dla Potrzebujących”
W ramach przygotowań do Sakramentu Bierzmowania młodzież z Polskiej Szkoły im. gen. K. Pułaskiego wraz z Rodzicami wykonała 10 ciepłych koców dla potrzebujących.
Koce zawieźliśmy do wspólnoty „Anawim” – miejsca, które uratowało wielu Polaków od śmierci.
Założony i prowadzony przez panią Teresę Mirabella ośrodek dla bezdomnych Polaków mieści się przy kościele św. Trójcy. Wykonane przez nasze rodziny koce przekazane zostały do Domu Bezdomnych Kobiet, którego remont właśnie dobiega końca.
Bardzo dziękujemy naszym Uczniom i Rodzicom za wspaniały gest, a pani Teresie Mirabella życzymy nieustających sił w trudnym dziele niesienia pomocy ludziom, których inni przekreślili.

Zdjęcia: Chris Dobrzycki