Kolejne sukcesy naszych uczniów.

Pierwsze miejsce dla Szkoły im. Gen. Kaziemierza Pułaskiego– gratulujemy i dziękujemy Brajan Hendzel!

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce zorganizowało XX konkurs recytatorski pod hasłem
“Piękna nasza Polska cała” i tak jak powyższa myśl przewodnia sugeruje wiersze dotyczyły tematyki naszej Ojczyzny. Eliminacje odbyły się 5 marca w budynku Szkoły Polskiej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chicago. Konkurs został przeprowadzony w pięciu kategoriach wiekowych od klasy O po klasy licealne, a łączna ilość uczestników osiągnęła rekordową liczbę 103 osób. Jury oceniało opanowanie pamięciowe utworu, interpretację, dykcję i ogólny wyraz artystyczny.
Naszą szkołę reprezentowalo troje uczniów – Angelika Popiełuszko z klasy 3, Aleksandra Kajderowicz z klasy 6 i Brajan Hendzel z klasy 2 liceum. Właśnie ten ostatni został laureatem pierwszego miejsca w swojej grupie wiekowej za brawurowo wyrecytowany wiersz Wisławy Szymborskiej “ Gawęda o miłości ziemi ojczystej”. Brajan wygrawszy konkurs w niedzielę nie spodziewał się, iż już we wtorek będzie mu dane być gościem w programie pana Krzysztofa Arsenowicza w Polvision, który, jako jeden z członków jury, postanowił w ten sposób uhonorować laureatów pierwszych miejsc. Wrażenia ze studia telewizyjnego pozostaną na długo w pamięci wszystkich zaproszonych uczestników konkursu. Z pewnością natomiast na zawsze pozostaną wzruszenia, jakie stały się udziałem wszystkich obecnych na gali finałowej, która odbyła się tydzień później. Wtedy to laureaci prezentowali swe recytatorskie umiejętności przed licznie zgromadzoną publicznością.
Dziękujemy naszym wspaniałym uczniom Angelice, Oli i Brajanowi za udział w konkursie, jesteśmy dumni z Waszego zaangażowania i umiejętności.

Bożena Dąbrowska