Konkurs o patronie naszej szkoły – Gen. Kazimierzu Pułaskim rozstrzygnięty!

Konkurs historyczno-plastyczny
„Gen. Kazimierz Pułaski – bohater dwóch narodów”
W listopadzie 2014 r. po raz drugi został ogłoszony konkurs historyczny, którego celem było propagowanie i prezentacja wiedzy o Gen. Pułaskim; zdobytej na lekcjach bądź w kręgu rodzinnym przez uczniów Szkoły im. Gen Kazimierza Pułaskiego w Harwood Heights. Konkurs podzielony został na II grupy wiekowe: I grupa- uczniowie klas 1-4 przygotowywali dowolną techniką portret patrona szkoły II grupa- uczniowie klas 5-8 oraz liceum przygotowywali, zachowując realia historyczne, plakat pt. „ Gen. Kazimierz Pułaski – bohater dwóch narodów”. Prace miały charakter zbiorowo- klasowy. Uczniowie pod kierunkiem wychowawców gromadzili w klasach materiały i przygotowywali pracę wyłącznie na zajęciach szkolnych od listopada 2014 r. do stycznia 2015r. Z końcem lutego zebrała się komisja pod przewodnictwem Pani Dyrektor Agaty Michałkiewicz i Pani Prezes Agaty Woźny, która uwzględniając pomysłowość, oryginalność i staranność wykonania prac oraz zachowanie realiów historycznych, wyłoniła zwycięzców konkursu. Wybór laureatów był bardzo trudny, ponieważ wszystkie prace były wspaniałe!!!

Laureaci I grupy :
I miejsce- klasa 4a wychowawczyni Pani Urszula Łątka
II miejsce- klasa 2b wychowawczyni Pani Lilla Kulis
III miejsce- klasa 3b wychowawczyni Pani Barbara Cieślak

Laureaci II grupy:
I miejsce- klasa 7a wychowawczyni Pani Katarzyna Rostkowski
II miejsce klasa 8a wychowawczyni Pani Elżbieta Lech
III miejsce klasa 6a wychowawczyni Pani Jolanta Plesiewicz

Finał konkursu ogłoszono 7 marca 2015r. Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc otrzymali nagrody. Dodatkową atrakcją tego dnia była wystawa prac laureatów i wszystkich uczestników konkursu. Miłą niespodziankę przygotował Zarząd Szkoły, fundując pizzę wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie.
Elżbieta Lech

Relacja z przebiegu konkursu uczennicy klasy 6a – Olivii Markowicz
Każdego roku w naszej szkole organizowany jest konkurs wiedzy o Kazimierzu Pułaskim. Każda klasa przygotowuje swój projekt w postaci plakatu. Wszyscy uczniowie wspólnie pracują nad projektem. Każdy uczeń stara się, żeby plakat jego klasy był najlepszy. W tym roku nasza klasa 6a zajęła trzecie miejsce. Wszyscy uczniowie naszej klasy byli bardzo zaangażowani w ten projekt. Wszystkie plakaty były powieszone przy wejściu do szkoły, po to, aby każdy mógł je obejrzeć. Nasza klasa wykonała bardzo dobrą pracę.

Zdjęcia: Dariusz Piłka