Konkurs wiedzy o Henryku Sienkiewiczu

Uczniowie naszej szkoły chętnie biorą udział w konkursach organizowanych na terenie naszej placόwki, ale i nie tylko. W roku szkolnym 2009/2010 ogromną popularnością cieszył się między innymi konkurs organizowany przez szkołę
im. Henryka Sienkiewicza w Summit pod hasłem „Uczcijmy pamięć Henryka Sienkiewicza- Wielkiego Polaka”. Do zmagań literackich przystąpiła nasza klasa szόsta, ktόra zainspirowana nowelą „Janko Muzykant” z niezwykłą wyobraźnią przedstawiła inne jej zakończenie. Wysiłek młodzieży został doceniony przez jury konkursu. Do etapu drugiego, ktόry odbył się 10 kwietnia 2010 r. zakwalifkowali się : Natalia Gorlicka i Mikołaj Sandera. Obydwoje odnieśli wielki sukces zajmując czołowe miejsca w swojej grupie wiekowej. Mikołaj zajął miejsce pierwsze, a Natalia otrzymała specjalne wyrόżnienie komisji.
Cała społeczność szkolna cieszy się z tak udanego debiutu . Gratulujemy Natalii i Mikołajowi oraz ich rodzicom.

Aneta Niewińska