MIKOŁAJKI W KONSULACIE

Mikołajki dla najmłodszych uczniów szkół polonijnych w Konsulacie Generalnym RP w Chicago.

Naszą szkołę reprezentowało pięcioro uczniów klas pierwszych.

Serdecznie dziękujemy pani Joli Kłopotowskiej za opiekowanie się grupą uczniów w czasie wyjazdu i podczas zabawy mikołajkowej.