MSZA GRADUACYJNA 2023

21 maja 2023r. uroczystą mszą gradacyjną w Bazylice św.

Jacka w Chicago absolwenci Polskiej Szkoły im gen. K.

Pułaskiego wraz z absolwentami 36 polonijnych szkół

aglomeracji chicagowskiej uroczyście świętowali

zakończenie nauki w polskiej szkole. Serdecznie

gratulujemy Absolwentom rocznika 2023! Niech Szkoła,

Wasi nauczyciele oraz wszyscy pracownicy pozostaną w

Waszej życzliwej pamięci. Wracajcie do nas nie tylko we

wspomnieniach, ale również odwiedzając nas w budynku

szkoły w Harwood Heights. 

Życzymy Wam Kochani spełnienia marzeń, realizacji

życiowych planów oraz znalezienia własnej drogi do

szczęścia!

Zdjęcia: Agnieszka i Chris Dobrzyccy