Nadeszły Wakacje

Uczniowie jednej z najstarszych, polskich szkół w aglomeracji chicagowskiej uroczystą mszą świętą i bankietem zakończyli rok szkolny.
20 maja 2017 roku – po raz 66 – zakończył się rok szkolny w polskiej szkole im. gen. Kazimierza Pułaskiego.
Bogaty program szkolnej uroczystości zakończenia roku rozpoczął się porannym przedstawieniem, w którym wystąpiły przedszkolaki. Po występie dzieci otrzymały dyplomy ukończenia przedszkola.
Kolejnym, stałym punktem pożegnania ze szkołą była msza święta dziękczynna w kościele św. Rozalii. Tradycyjnie uczestniczyli w niej uczniowie, nauczyciele i rodzice. Do świątyni – za pocztem sztandarowym i maturzystami, w asyście wychowawców, dyrektora i prezesa szkoły – w niebieskich togach i biretach weszli ósmoklasiści. Uczniowie klasy 8. przygotowali czytania mszy świętej i Modlitwę Powszechną, maturzyści przynieśli do ołtarza dary. Ofiarę mszy świętej sprawowali ojciec proboszcz Tadeusz Olzacki OSPPE i ojciec Marcin Mikulski OSPPE.
Po mszy świętej maturzyści przekazali młodszym kolegom z klasy III licealnej sztandar.
Natomiast ósmoklasiści, aby uczcić ukończenie polskiej szkoły na poziomie podstawowym zaprosili rodziców na okolicznościową akademię.
Pozostali uczniowie – po rozdaniu przez wychowawców świadectw – uczestniczyli w szkolnym pikniku, podczas którego serwowano grilowane hot – dogi.
Wieczorną atrakcją był bankiet maturalny. Gośćmi bankietu byli: Frank Spula – prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowego Polskiego, Ewa Koch – prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, Zofia Biernadska – weteran bitwy pod Monte Cassino, od kilkunastu lat związana ze szkołą i Anna Sokołowska – była wiceprezes ZPRK i absolwentka polskiej szkoły im. gen K. Pułaskiego.

Jola Plesiewicz
Zdjęcia: Dariusz Piłka
* Polecamy relację Andrzeja Baraniaka o zakończeniu roku przez ósmoklasistów, do której link znajduje się poniżej:
http://deon24.com/koniec-roku-szkolengo-najstarsza-polonijna-szkola-sobotnia-pozegnala-swoich-osmoklasistow/