Parada Konstytucji 3 Maja

Serdecznie dziękujemy Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom za reprezentowanie naszej szkoły na tegorocznej Paradzie Konstytucji 3 Maja.
Szczególnie serdecznie dziękujemy członkom pocztu sztandarowego w składzie: Naomi Szalast, Olivia Oleksiuk i Michael Mikolaczyk, za godne reprezentowanie naszej szkoły.
Osobom z zarządu szkoły dziękujemy za pyszne kanapki, które czekały na nas po powrocie z Parady.