PIERWSZAKI, WITAJCIE W SZKOLE!

Zgodnie z polską tradycją dzieci, które rozpoczynają swoją przygodę ze szkołą, uczestniczą w uroczystości pasowania.  W naszej szkole pasowanie na ucznia pierwszej klasy miało miejsce 21 października br.  Pełni przejęcia, w podniosłej atmosferze, po raz pierwszy złożyli ślubowanie, że będą wzorowymi uczniami, dobrymi Polakami, a swym zachowaniem i nauką będą sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.  Po złożonym ślubowaniu dyrektor szkoły dr Agnieszka Oskiera dokonała symblicznego pasowania poprzez dotknięcie ramienia ucznia specjalnie przygotowanym ołówkiem.  Podczas uroczystości najmłodsi mogli poszczycić się wspaniałymi umiejętnościami recytatorskimi  i wokalnymi, które przygotowane zostały przez wychowawczynie klas pierwszych: p. Natalię Turek. i p. Emilię Długopolski.

Na koniec pełnoprawni już uczniowie klas pierwszych otrzymali upominki i dyplomy wręczone przez prezes szkoły p. Agatę Woźny. Po programie artystyczym wszyscy zebrani udali się na specjalnie przygotowany z tej okazji poczęstunek.

 Pasowanie  to zawsze wyjątkowy dzień w naszej szkole, nie tylko dla uczniów, ale także dla rodziców, dziadków i bliskich.  Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tego dnia, czyniąc go pełnym wrażeń i radości  – serdecznie dziękujemy.