Potwierdzenie dofinansowania

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,
Polska Szkoła im. Generała Kazimierza Pułaskiego w Harwood Heights otrzymała w roku 2020 dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Suma dofinansowania wyniosła $2,336,56. Fundusze te zostały przeznaczone na działalność szkoły. W imieniu całej społeczności naszej szkoły dziękujemy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, za pośrednictwem którego staraliśmy się o dotację.