Rodzinny Kongres Modlitwy

W niedzielę 22 kwietnia, 2018 na zakończenie Rodzinnego Kongresu Modlitwy, odbyła się uroczysta msza św. w Katedrze Holy Name w śródmieściu Chicago. Naszym udziałem we mszy św. zakończyliśmy I Kongres Rodzinny „The Awakening”, a wszyscy dyrektorzy polonijnych szkół otrzymali piękne wyróżnienia z rąk przedstawicieli Archidiecezji oraz o. Łukasza Buksy. Bardzo dziękujemy członkom pocztu sztandarowego za godne reprezentowanie naszej szkoły w czasie tak ważnej uroczystości.

Zdjęcia : Chris Dobrzycki