Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Kazimierz Pułaski znany i nieznany”

Wizyta gości z Kongresu Polonii Amerykańskiej: prezesa, pana Michała Niedzińskiego i wice-prezesów, pana Bogdana Strumińskiego i pana Kazimierza Panka była okazją do wręczenia dyplomów i nagród zwycięzcom szkolnego konkursu plastycznego ”Kazimierz Pułaski znany i nieznany”. W kategorii uczniów klas najmłodszych: na pokolorowanie/ozdobienie portretu patrona szkoły zwyciężyli:
I miejsce: Olivia Peczkowicz- klasa 3B
II miejsce: Isabell Magiera- klasa 3A
III miejsce: Alex Dolinski- klasa 3B
W kategorii uczniów klas starszych- na wykonanie w klasach plakatów- zwyciężyli:
I miejsce: klasa 3LO
II miejsce: klasa 7A
III miejsce: klasa 4A
Nagrodzeni otrzymali dyplomy i nagrody pieniężne. Ogłoszenie wyników konkursu stało się również okazją do wyróżnienia laureatów i uczestników konkursu plastyczno-literackiego „Kazimierz Pułaski bohater obojga narodów” organizowanego przez Kongres Polonii Amerykańskiej, wydział na stan Illinois. Dyplomy i upominki otrzymali uczniowie klasy 7A: Olivier Kranc, Filip Wroblewski, Kayah Ptaszynski i Adrian Rogowski oraz Cyprian Szalast uczeń klasy 6A.
Goście z Kongresu Polonii Amerykańskiej ufundowali i wręczyli puzle i czekolady uczniom klas: OA, IIIC i 6A. Uczniowie tych klas wykonali i przekazali piękne plakaty na organizowany przez KPA konkurs plastyczny o generale Kazimierzu Pułaskim.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Jesteśmy z Was bardzo dumni. Gościom dziękujemy gorąco za odwiedziny i upominki.
Zdjęcia: Agnieszka i Chris Dobrzycki