SAKRAMENT BIERZMOWANIA 2023

W dniu 17 kwietnia 2023 r. jego Ekscelencja, Ks. Biskup Andrzej Wypych udzielił Sakramentu Bierzmowania grupie 28 uczniów Polskiej Szkoły im. gen. K. Pułaskiego.  Uroczystość odbyła się w gościnnych murach kościoła Świętej Rozalii.

Gorąco dziękujemy księdzu Grzegorzowi Lorens, Proboszczowi Parafii św. Moniki i św. Rozalii  gościnność i opiekę duchową.  Pani Joli Kłopotowskiej serdecznie dziękujemy za przygotowanie młodych ludzi do przyjęcia daru Ducha Świętego.  Gratulujemy Młodzieży i ich Rodzicom. 

Życzymy Wam, aby Duch Święty napełniał Was mądrością, umacniał w wierze oraz aby każdy dzień Waszego życia był świadectwem uzyskanej dojrzałości chrześcijańskiej.