Spotkanie Opłatkowe

Spotkanie Opłatkowe Nauczycieli, Rodziców i Miłośników to wieloletnia już tradycja Polskiej Szkoły im. gen. K. Pułaskiego.
W sobotę 13 stycznia 2018r. ponad 40 osób zgromadziło się przy świątecznym, bogato zastawionym domowymi przysmakami stole. Obok wspólnego śpiewania kolęd, dużo radości przyniosła loteria fantowa, z ktόrej cały dochόd przeznaczony został na szkolne potrzeby. Po raz kolejny pokazaliśmy, że jesteśmy jedną, wielką, szkolną rodziną.

Zdjęcia: Dariusz Piłka