Spotkanie opłatkowe w Polskiej Szkole Pułaskiego

Szkolne spotkania opłatkowe nauczycieli, rodziców i miłośników szkoły to piękna tradycja, kultywowana w naszej szkole od wielu lat. Świąteczny, bogato zastawiony domowymi przysmakami stół, piękne dekoracje i brzmiące melodie kolęd stworzyły niepowtarzalny nastrój świąteczny. Tegoroczne spotkanie zgromadziło blisko 40 osób. Obok ciepłych życzeń i serdecznych rozmów, dużo radości przyniosła loteria fantowa, z ktόrej cały dochόd przeznaczony został na szkolne potrzeby. Wszyscy byli dla siebie mili, życzliwi, jak w jednej wielkiej rodzinie.
Bo przecież nią jesteśmy…
Zdjęcia: Chris Dobrzycki