Spotkanie w Konsulacie RP – grudzień 2010

Świąteczne spotkanie w Konsulacie RP

Magia zbliżających się świąt. Czas towarzyskich spotkań, refleksji i podsumowań.
Jedną z ciekawszych imprez ubiegłego tygodnia było doroczne, trzecie już z kolei świąteczne spotkanie w Konsulacie RP.
Wśród zaproszonych gości liczna grupa młodzieży akademickiej polskiego pochodzenia,  pracownicy naukowi, nauczyciele.
Imprezę uświetniła ceremonia uhonorowania polskimi odznaczeniami państwowymi zasłużonych Polonusów za ich szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, promowanie Polski poza granicami kraju oraz rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie szkolnictwa.
Gościem specjalnym spotkania był pan Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Gabinecie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który wraz z Konsulem Generalnym panem Zygmuntem Matynią odznaczył  medalami i orderami gości honorowych.
W gronie odnaczonych znaleźli się nauczyciele, autorzy podręczników szkolnych, dyrektorzy sobotnich szkół języka polskiego.
Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali pani Magda Kobiela, pani Anna Siek, pani Ewa Wejda, pani Hanna Walas, pani Anna Witowska – Gmiterek.
Za swoje wybitne zasługi pan Skupień i pani Helena Ziółkowska zostali odznaczeni Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, a pani Elżbieta Poręba Złotym Krzyżem Zasługi.
Dla niektórych pedagogów spotkanie to miało wyjątkowo miły charakter. Było ono okazją do spotkania ze swoimi uczniami, absolwentami polskich szkół sobotnich, obecnie studentami chicagowskich uczelni wyższych. Jakże było miło spotkać znajome twarze ze Szkoły Pułaskiego Annę Putyrę i Elę Boduch.

Jola Plesiewicz

Zobacz galerię: