Spotkanie Wigilijne uczniów klas P – III

Zdjęcia: Agnieszka Dobrzycki