Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej – 05.13.2017

O dniu Pierwszej Komunii Świętej

Eucharystia z komunią świętą wyraża niezwykły dar Boga dla człowieka w wymiarze doczesnym. Pierwsza Komunia jest niepowtarzalnym świętem miłości, doniosłym wydarzeniem w życiu religijnym dzieci, rodziców, wspólnoty parafialnej i szkolnej społeczności.

42 dzieci – uczęszczających na religię do polskiej szkoły im. gen. Kazimierza Pułaskiego – 13 maja 2017r. przyjęło Pana Jezusa w komunii świętej, po raz pierwszy.

Uroczystość odbyła się w kościele św. Rozalii w Harwood Heights.

Ofiarę Mszy świętej sprawowali ojciec proboszcz Tadeusz Olzacki OSPPE i Marcin Mikulski OSPPE.

Komunijne dzieci po raz pierwszy same odnowiły przyrzeczenia chrzcielne.

Podczas Modlitwy Powszechnej wierni dziękowali za otrzymany przez dzieci  sakrament i modlili się o łaskę wiary, słowami:

– Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że możemy przyjąć Cię do swego serca. Trzymaj nas mocno za rękę, abysmy nigdy nie odwrócili się od Ciebie: prosili uczestnicy mszy świętej.

Na eucharystycznym ołtarzu zostały złożone dary: świeca, kwiaty, owoce, chleb, wino, woda i hostia będące symbolami: miłości i wiary.

Po uroczystym przyjęciu pierwszej komunii dzieci podziękowały Panu Jezusowi śpiewem i modlitwą.

Po komunii kapłan udzielił błogosławieństwa.

Następnie dzieciom wręczono komunijne pamiątki.

Drugoklasistów przygotowały do sakramentu katechetki: Grażyna Kołtyś i Ewa Grodzki.

Od poniedziałku do piątku po uroczystości dzieci uczestniczyły w wieczornych mszach białego tygodnia.

Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Victor Studio