VII Konkurs Ortograficzny w Szkole Pułaskiego

W atmosferze wielkich emocji, w sobotę 13 marca 2021 nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w tegorocznym szkolnym konkursie ortograficznym wśród 30 uczniów Polskiej Szkoły im. gen. K. Pułaskiego którzy wzięli w nim udział.

Konkurs ortograficzny polegał na wstawieniu w miejsce kropek właściwej litery: „rz”, „ż”, „ó”, „u”, „h” i „ch” po dwukrotnym odsłuchaniu nagrania. Nie było bezbłędnej pracy i dlatego też nie przyznano I miejsca.

Zwycięzcami Szkolnego Konkursu Ortograficznego 2021 zostali:
II miejsce z popełnionym jednym błędem: Isabell Magiera i Izabela Lenarczyk z klasy 5a, Gabriela Pindor z klasy 5b, Dominika Pindor z klasy 1LO oraz Aleksandra Kajderowicz, Jakub Kowalik i Angelika Wlodyka z klasy 2LO.

III miejsce z dwoma błędami przypadło następującym uczniom: Laura Krowiak i Angelica Popieluszko z klasy 7a, Natalia Wlodyka z klasy 8a i Agnieszka Marcinek z klasy 8b.
Tegorocznym sponsorem DYKTANDA była Polsko Słowiańska Federalna Unia Kredytowa. Zwycięzcy Konkursu Ortograficznego otrzymali certyfikaty pieniężne: II miejsce – $75 i III miejsce – $50 oraz drobne prezenty ufundowane przez PSFCU. Dodatkowo, wszyscy uczestnicy dyktanda otrzymali dyplomy i czekolady ufundowane przez zarząd szkoły.
Bardzo serdecznie dziękujemy manager PSFCU w Norridge, pani Annie Czarneckiej-Hebal za sponsorowanie szkolnego konkursu i osobiste wręczenie nagród.
Sponsorem medialnym dyktanda byli: „Dziennik Związkowy”- fotoreporter Darek Pilka, tygodnik „Express” -fotoreporter Andrzej Baraniak oraz dwutygodnik polonijny „Gwiazda Polarna”- fotoreporter Andrzej Moniuszko.

Już od 7 lat szkolne dyktanda przygotowuje i ocenia nauczycielka, pani Jolanta Plesiewicz. Dziękujemy.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w dyktandzie i zmierzyli się z polską ortografią. Gratulujemy zwycięzcom i już dzisiaj zachęcamy do zmierzenia się z polską ortografią za rok.

Zdjęcia: Agnieszka i Chris Dobrzyccy