W świecie barw i kolorów.

Zajęcia kółka plastycznego w szkole K. Pułaskiego maja przybliżyć młodzieży bogaty świat sztuk plastycznych, różnorodność technik i zagadnień związanych z tą dziedziną. Stopniowe rozszerzanie wiedzy i praktycznych działań na polu sztuki wzbogaca osobowość dziecka i pozwala mu na świadome i osobiste obcowanie ze sztuką – wreszcie samodzielne próby tworzenia swoich własnych prac … Oswajamy naszych uczniów z pięknem, które nas otacza , co staramy się przekazywać im w formie mądrej zabawy . Obserwując postępy uczniów wprowadzamy ich w coraz to nowe techniki. Ta praca otwiera dzieciom możliwość stałego dopełniania zdobytych już doświadczeń nowymi odkryciami . Edukacja plastyczna jest ważną częścią budowania osobowości młodego człowieka i nie jest naszym celem zrobienie z dzieci ” małych artystów ” , raczej zależy nam na tym ,żeby plastyka była najnormalniejszą częścią ich życia…..
Barbara i Stefan Niedorezo