Wizyta polskiej delegacji – 10.15-16.09

W dniach 15-16 października 2009 roku na uczelni Northeastern Illinois University w Chicago odbyła się konferencja naukowa poświęcona Polonii amerykańskiej.

W konferencji tej wzięli udział znani chicagowscy i polonijni politycy, naukowcy oraz licznie zaproszone delegacje z Polski.
Wśród wielu poruszanych tematów szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom dotyczącym stanu edukacji środowiska polonijnego, w tym również funkcjonowaniu Polskich Szkół Sobotnich.
Aby przybliżyć gościom z Polski system pracy, stosowane metody oraz wykorzystywane materiały w sobotnich szkołach języka polskiego Pani Alicja Kuklińska, wiceprezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Chicago i nauczyciel drugiej klasy liceum zaprosiła do naszej szkoły dwie, polskie delegacje.
Pierwszej delegacji ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska przewodniczył pan Maciej Płażyński, drugiej, z województwa podlaskiego, Prezydent Miasta Białegostoku pan profesor Tadeusz Truskolaski i Przewodniczący Rady Miasta pan Włodzimierz Leszek Kusak.
W czasie swojej wizyty szacowni goście mieli okazję zapoznać się z podręcznikami, z których korzystają uczniowie, wizytować przebieg zajęć
w klasach na różnych poziomach, porozmawiać po polsku z uczniami, wymienić refleksje z pedagogami.
Polska Szkoła im. Gen. Kazimierza Pułaskiego w Harwood Heights, IL jest jedną z najstarszych szkół polonijnych w aglomeracji chicagowskiej.
W 2011 roku szkoła będzie obchodziła 60- lecie swego istnienia.
Sobotnia wizyta gości z Polski była też doskonałą okazją do wspólnego celebrowania z gronem pedagogicznym i zarządem szkoły Dnia Edukacji Narodowej.

Jola Plesiewicz

Zobacz galerię: