,,Zabawy z gliną” – Warsztaty plastyczne w przedszkolu i klasie zerowej