Telefon: 708-969-0117

Nauczyciel naszej szkoły pani Ewa Jabłońska laureatką nagrody dziedzictwa polskiego

Tekst: Bożena Dąbrowska