Nauczyciel naszej szkoły pani Ewa Jabłońska laureatką nagrody dziedzictwa polskiego

3 listopada Northeastern University wraz z Radą Nauczycieli Polonijnych w ramach Miesiąca Dziedzictwa Polskiego podczas uroczystej gali uhonorował panią Ewę Jabłońską prestiżową nagrodą „ Pedagoga Roku”. Pani Ewa Jabłońska jest obecnie wychowawczynią klasy 7 w Szkole im. Gen. Pułaskiego w Harwood Heights, a także nauczycielem matematyki w Roosevelt High School w Chicago. Jest ona również zaangażowana w koordynację i woluntariat w organizacjach polonijnych, a za swoją działalność otrzymała tytuł „Nauczyciela Roku” w 2010. W swoim inspirującym przemówieniu streściła karierę zawodową i podziękowała bliskim jej osobom, swoim mentorom, jak i wspierającej ją rodzinie. Obok Ewy Jabłońskiej nagrodzone zostały także Christina Ciecierski, wykładowca na Northeastern University, Lucyna Migała, założycielka zespołu pieśni i  tańca „ Lira”, zasłużona w promowaniu polskiej kultury, a także Michalina Maliszewska, która działa na rzecz równego dostępu do edukacji na całym świecie. Nagrody otrzymała także grupa studentów z różnych uczelni za napisanie eseju o Tadeuszu Kościuszce rozumianym, jako bohater dwóch narodów.

Gościem honorowym wieczoru był wicekonsul Piotr Semeniuk,  uroczystość prowadziła prof. Lidia Filus, a całość uświetnił zespół kwartet zespołu „Lira” repertuarem związanym z postacią Tadeusza Kościuszki, patronem tegorocznego programu.

Gratulujemy serdecznie pani Ewo, dziękujemy za pani pracę na rzecz naszej szkolnej społeczności i życzymy dalszych wspaniałych sukcesów w pracy pedagoga!

Tekst: Bożena Dąbrowska