Bierzmowanie 2014

Bierzmowanie jest jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.

Skutkiem przyjęcia tego sakramentu jest specjalne wylanie Ducha Świętego jak to, które zostało udzielone Apostołom w dniu Pięćdziesiątnicy.

Sakrament bierzmowania utwierdza chrzest, umacnia łaskę chrzcielną, jednoczy nas z Chrystusem i Jego Kościołem oraz pomnaża w nas dary Ducha Świętego, przez co zostajemy umocnieni w wyznawaniu wiary chrześcijańskiej.

Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie świętym krzyżmem, którego dokonuje się wraz z nałożeniem ręki i wypowiedzenie sakramentalnych słów:
“Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”

W maju tego roku, po dwuletnich, starannych przygotowaniach, prowadzonych przez Siostrę Annę, grupa młodzieży z naszej szkoły przystąpiła do sakramentu bierzmowania.

Uroczystość odbyła się w Kościele Świętej Rozalii a jej szafarzem był biskup Andrzej Wypych.

Tekst: Jola Plesiewicz
Zdjęcia: Dariusz Pilka